Tag: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวถ้าลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ โปรดชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้ควรต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำยิ่งกว่า 4 ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจัดส่ง ถ้าผิดข้อตกลงข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินงานจัดส่งในวันทำการต่อไปสำหรับการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ แล้วก็บริการ ลูกค้าควรจะเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้าหากมี)ในเรื่องที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด โปรดแจ้งชื่อ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของงานที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจทานเส้นทางแล้วก็การันตีการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี เพราะฉะนั้นทางลูกค้าควรต้องตรวจตราข้อความป้ายหรีด แล้วก็สถานที่จัดส่งให้ถูกก่อนทำการสั่งซื้อในเรื่องที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ โปรดให้ข้อมูลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี แล้วก็ทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขข้อความภายหลังสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ แล้วก็พวงหรีดนั้น ถ้าสถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่าพาหนะเสริมเติมสำหรับการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ แล้วก็พวงหรีดนั้น ลูกค้าควรต้องตรวจทานสถานที่จัดส่งให้กระจ่างแจ้ง ถ้าข้อมูลสถานที่จัดส่งบกพร่อง ทางเราจะปัดความรับผิดชอบความเสียหายอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวง

Continue reading