Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้มากมาย เหมาะกับการพักผ่อน   สมัยเก่าเป็นวัดที่ทรุดโทรมมาก แทบจะไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแต่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และก็พระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และก็วัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมาก ท่านทั้งคู่มีใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาและก็อยากสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ซ่อมวัดตรงข้ามขึ้นให้เกิดความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานประจำปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนากระตุ้นให้เกิดมีการวิวาทกันบ่อย จึงได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะแทบจะไม่ให้เห็น จึงได้ชื่อเคยปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี โบสถ์หลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำกล่าวอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แหวกแนว เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมยุค มีรูปปั้น เทพ นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย และก็ที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และก็รูปปั้นต่างๆทั้งสมัยก่อน และก็สมัยใหม่ สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดให้ประชาชนนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล และก็ได้ดูประติมากรรมที่สวยสดงดงามของสถานที่วัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย

Continue reading